SVENSKA

Solidaritet utan gränser – aktionsdag mot fort europa!

Den 6:e februari kommer högerpopulister, neofascistiska rörelser och partier samlas på olika platser i Europa för att gå ut på gatorna för sin reaktionära idé om ett överlägset „folk“ och „nationer.“  Detta tänker  vi inte acceptera och därför kallar vi er för att ta ställning för politisk solidaritet och mot deras politik. Vi vill därför utnämna detta till en europeisk aktionsdag mot fort europa!

Villkoren på många platser över hela jorden blir allt mer ostabila då kapitalismen ökar gapet mellan fattiga och rika. De nyliberala strukturförändringarna under 1970- och 80-talet tvingade stora delar av det globala syd till djup fattigdom och skuld. Efter den koloniala perioden så skapade dessa förändringar återigen ett beroende av „västvärlden.“ Denna politik medför exploatering och fattigdom likaväl som den förstör hela existensgrunden. Idag visar sig nykolonialismen på olika sätt; land grabbing, övertagande av naturresurser och råmaterial, vapenexport och frihandelsavtal, krig under täckmanteln av „interventioner för att skydda de mänskliga rättigheterna“, stöd till diktatorer och auktoritära regimer. En av konsekvenserna är döden inte bara vid de europeiska gränserna men också i människors hemländer. Den europeiska unionen är en av de huvudsakliga spelarna i detta spel. Den officiella politiken för att lösa kapitalismens kris (som åtstramningspolitik) har tjänat som en katalysator åt auktoritära och rasistiska tendenser över hela världen. Människors rädsla över att förlora sina tillgångar förvandlas till rent hat mot „de andra som jag måste dela med mig till“ och leder till konstruktionen av konservativa entiteter som nationer, raser och traditionella könsroller.

Vi ser också den ökade militariseringen vid Europas externa gränser. Människor blir utvalda beroende på deras nationalitet, deportationscenter blir utvidgade och nya byggs. För att förbättra sådana inhumana system samarbetar EU med stater som Turkiet som utkämpar ett krig mot kurderna i deras eget land och stödjer „den Islamska Staten“ (Daesh).

Rasistiska rörelser och partier som PEGIDA, UKIP (UK Independence Party), BPI (Block Against Islam), Gyllene Gryningen, Front National och många andra, europas migrationspolicies och Frontex är alla karaktärer i samma pjäs. Om vi verkligen vill att migranternas misär ska komma till ett slut är ett politiskt tryck på gatorna nödvändigt överallt så att gränser som är öppna för alla och säkra rutter för att kunna migrera på ett värdigt sätt blir möjligt. Detta innebär att organisera protester, direkt aktion, civil olydnad och skapandet av utrymmen för solidaritet.

Vi vill använda chansen att föra upp detta ämne på agendan den 6:e februari. Om de högerpopulistiska och reaktionära rörelserna försöker ta sin politik ut på gatorna så kommer vi bemöta dem. Vi måste peka ut sammanhangen mellan restriktiv och auktoritär europeisk migrationspolitik, åtstramningspolitik och den vardagliga gaturasismen och hur dessa är sammanlänkande med kapitalismen och patriarkatet. Dessa är alla globala dominans- och förtrycksmekanismer som angriper oss alla. Därför måste vi agera tillsammans.

Det är nödvändigt att organisera globalt för att angripa den europeiska politiken för att förstöra grunden för högern. Istället för att tro på nationalstater som skulle vara kapabla att agera måste vi deklarera vår solidaritet över gränserna, lära från varandra och kämpa för gemensamma autonoma och öppna utrymmen. Skapandet av starka, självbestämmande nätverk skapar perspektiv för allas frihet.

Vi kommer kämpa för ett fritt liv i jämlikhet, bortom nationer, kapital och patriarkat. Tillsammans går vi ut på gatorna! Vi uppmanar till civil olydnad och direkta aktioner för rörelsefrihet och lika rättigheter för alla. Detta måste utkämpas politiskt! Vi vill inte bli styrda. Vi står upp mot och tar kampen mot de rasistiska och reaktionära reaktionerna på krisen som kommer från europeisk politik och högerpopulistiska rörelser! 

Organisera politisk solidaritet!

Bekämpa fort europa !