ACTION IN WARSAW

6 lutego prawicowi populiści, ruchy neofaszystowskie i partie polityczne zbiorą się w różnych miastach Europy, by przejąć ulicę dla swoich reakcyjnej idei lepszych „ludów” i „narodów”. Z jednej strony nie zgadzamy się na to i dlatego wzywamy was abyście razem i otwarcie przeciwstawili się temu w imię politycznej solidarności! Z drugiej zaś chcemy ogłosić ten dzień ogólnoeuropejskim dniem akcji przeciwko Fortecy Europa!

W miarę jak kapitalizm poszerza przepaść między biednymi i bogatymi, warunki panujące w wielu miejscach na świecie stają się coraz bardziej niestabilne. Neoliberalne zmiany strukturalne lat ’70 i ’80 wpędziły wiele obszarów globalnego południa w głęboką nędzę i długi. Po okresie kolonializmu te zmiany po raz kolejny wytworzyły zależność „od świata zachodniego”.  Ich polityka przynosi jeszcze więcej wyzysku i nędzy, a także niszczy podstawy egzystencji. Dzisiejszy neokolonializm manifestuje się w rozmaitych formach: grabież ziemi, zawłaszczanie źródeł surowców naturalnych, broń eksportu i umowy o wolnym handlu, wojny prowadzone pod przykrywką „interwencji w obronie praw człowieka”, wspieranie dyktatorów i autorytarnych reżimów. Jeden ze skutków tych zjawisk to śmierć wielu ludzi nie tylko na europejskich granicach, ale również w ich krajach rodzinnych. Pośród głównych graczy uczestniczących w tej grze jest Unia Europejska. Oficjalna polityka mająca rzekomo rozwiązać kryzys kapitalizmu (poprzez kroki oszczędnościowe) jest katalizatorem autorytarnych i rasistowskich odruchów na całym świecie. Strach odczuwany przez ludzi tracących swój dobrobyt ulega przekształceniu w czystą nienawiść, żywioną wobec „innych z którymi muszę się podzielić” tym co zostało, i prowadzi do umocnienia oraz rozbudowy konserwatywnych tożsamości takich jak narody, rasy i tradycyjne role społeczne.

Stajemy się także świadkami wzrastającej militaryzacji zewnętrznych granic Europy. Selekcjonuje się ludzi zgodnie z ich narodowością; rozwijają się istniejące i budowane są nowe centra deportacyjne. W celu ulepszenia tego nieludzkiego systemu UE współpracuje z państwami, takimi jak Turcja, która prowadzi w swoim kraju wojnę przeciwko Kurdom i wspiera „Państwo Islamskie” (Daesz).

Partie i ruchy rasistowskie jak PEGIDA, UKIP (Partia Niezależności Zjednoczonego Królestwa), BPI (Blok Przeciwko Islamowi), Złoty Świt, Front Narodowy i wiele innych, wespół z Frontexem i europejską polityką imigracyjną biorą udział w tym samym przedstawieniu. Jeśli naprawdę chcemy by zakończyła się tragedia imigrantów, niezbędne jest wszechobecne wywieranie politycznego nacisku na ulicach, aby granice zostały otwarte dla wszystkich i aby powstały bezpieczne szlaki migracji, które nie będą odbierać ludziom ich godności. Aby tak się stało musimy organizować protesty, akcje bezpośrednie i obywatelskie nieposłuszeństwo oraz tworzyć przestrzenie solidarności.

Chcemy wykorzystać szansę jaką daje nam 6 luty, aby nagłośnić ten temat. Jeśli prawicowi populiści i ruchy reakcyjne usiłują wyprowadzić swoją politykę na ulice, będziemy tam, aby im się sprzeciwić. Musimy wskazywać związek między restrykcyjną i autorytarną polityką imigracyjną UE, cięciami oszczędnościowymi i codziennym rasizmem na ulicach naszych miast, oraz uświadamiać ludziom związek tych zjawisk z kapitalizmem i patriarchatem. Stanowią one globalny mechanizm dominacji i ucisku, który atakuje i dotyka nas wszystkich. Dlatego musimy działać razem.

Aby zniszczyć podglebie skrajnej prawicy musimy zorganizować globalny atak na europejską politykę. Zamiast pokładać wiarę w państwach narodowych, powinniśmy głosić solidarność ponad granicami, ucząc się od siebie nawzajem i walcząc o wspólne autonomiczne i otwarte przestrzenie społeczne. Budowanie oporu i samorządnych sieci otwiera perspektywę dla wolności nas wszystkich.

Będziemy walczyć o wolne życie w społecznej równości, bez narodów, kapitału i patriarchatu. Wspólnie wyjdziemy na ulice! Wzywamy do obywatelskiego nieposłuszeństwa i działań bezpośrednich na rzecz swobody przemieszczania i równych praw dla wszystkich. Należy to wywalczyć metodami politycznymi! Nikt nie będzie nami rządził. Walczymy z rasizmem i kryzysem autorytarnych odruchów w polityce europejskiej oraz ruchami prawicowego populizmu!

Organizujmy polityczną solidarność!

Zwalczaj Fortecę Europa!

 

more information