ČEŠTINA

Solidarita bez hranic – akční den proti pevnosti Evropa

Dne 6. února se na různých místech Evropy sejdou pravicoví populisté, neofašistická hnutí a politické strany. Budou tak chtít podpořit své reakcionářské ideje nadřazeného„lidu“ a „národů“. To nehodláme akceptovat a vyzýváme: postavme se jim společně a zaujměme pozici politické solidarity. Tento den chceme prohlásit za Evropský akční den proti pevnosti Evropa.

Kapitalismus způsobuje rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, kvůli čemuž jsou destabilizována mnohá místa na světě. Neoliberální strukturální změny v 70. a 80. letech způsobily v mnoha oblastech globálního Jihu hlubokou chudobu a rostoucí zadlužení. Po období kolonialismu to byly další změny, které vedly k silnější závislosti těchto zemí na „západním světě“. Neoliberální politika vede k vykořisťování, chudobě a k ničení základních podmínek života. Neokolonialismus má v současnosti mnoho podob: zabírání půdy, přírodních zdrojů a surovin, export zbraní, dohody o volném obchodu, války pod rouškou „humanitárních intervencí“ a v neposlední řadě i podpora diktátorů a autoritářských režimů. Důsledkem je smrt mnoha lidí, nejen na hranicích Evropy, ale i v zemích jejich původu. Evropská unie přitom v této hře hraje jednu z klíčových rolí. Oficiální způsob řešení krize kapitalismu (jako je politika austerity) pouze znásobil autoritářské a rasistické reakce na celém světě. Strach lidí o jejich majetek se transformoval do čiré nenávisti proti „těm druhým, se kterými se musím o něco dělit“. V konečném důsledku tak vede ke konstrukci konzervativních idejí národa, rasy a tradičních genderových rolí.

Pozorujeme však i vzrůstající militarizaci vnějších hranic Evropy. Lidé jsou tříděni podle národností, detenční zařízení se rozšiřují a mnohá další se staví. K vylepšení tohoto nelidského systému Evropa spolupracuje se státy jako Turecko, které ve své vlastní zemi vede válku proti Kurdům a zároveň podporuje Islámský stát (Daesh).

Rasistická hnutí a strany jako PEGIDA, UKIP (UK Independence Party), BPI (Blok proti islámu), Zlatý úsvit, Národní fronta a mnohé další, evropská imigrační politika a Frontex jsou hráči v té samé hře. Pokud opravdu chceme ukončit neutěšený stav imigrantů a imigrantek, je nutné vyvinout silný politický tlak zdola na otevření hranic a vznik bezpečné imigrační cesty do Evropy. Vytvoření takového tlaku obnáší organizaci demonstrací a přímých akcí, občanskou neposlušnost a budování solidárního prostoru.

Chceme využít šance a 6. února toto téma otevřít. Pokud se pokusí pravicová a reakcionářská hnutí k dosáhnutí svých cílů zneužít ulice, tak jim v tom zamezíme. Musíme poukázat na propojení mezi restriktivní a autoritářskou migrační politikou, politikou austerity a každodenním rasismem, stejně jako na propojení kapitalismu a patriarchálního řádu. Toto všechno jsou globální formy moci a útlaku, které se dotýkají každého z nás. Proto musíme jednat společně.

Je nutné organizovat se globálně proti evropské politice a sebrat pravici půdu pod nohama. Namísto důvěry v národní státy a jejich schopnost jednat, se musíme sami postavit za solidaritu bez hranic, navzájem se od sebe učit a bojovat za společný autonomní a otevřený prostor. Vytvoření takovýchto vzdorujících a sebeurčujících sítí nabízí perspektivu toho, že svoboda bude pro všechny.

Budeme bojovat za svobodný život v sociální rovnosti mimo národy, mimo kapitál a mimo patriarchální řád. Společně vyjdeme do ulic! Vyzýváme proto k občanské neposlušnosti a přímé akci za svobodu pohybu a stejná práva pro všechny! Nechceme být ovládáni. Bouříme se a bojujeme proti rasistickým a autoritářským reakcím evropských politiků na krizi a proti pravicově populistickým hnutím!

Organizujme politickou solidaritu!

Bojujme proti pevnosti Evropa!